Geschiedenis

Met de aanleg van de Twentekanalen in 1935, zijn in Hengelo de watersportactiviteiten de stad binnen gehaald.

Nog voor het kanaal een verbinding had met het open water van de Gelderse IJssel zijn de roeivereniging Tubantia en de Twentse Watersport Vereniging ontstaan. Op 15 maart 1935 volgde uit een bijna spontane actie de oprichting van onze vereniging met een begin aantal van 59 leden. TWV is nu ruim 80 en nog steeds vol leven.

De rust van het eerste uur zonder beroepsvaart steekt schril af bij de huidige drukte met grote schepen op het kanaal, waarbij de zich ontwikkelende containervaart een grote rol speelt. In ons directe vaargebied is het opletten, goede stuurmanskunst en alert reageren een voorwaarde om samen met de binnenvaart van het kanaal gebruik te maken.

Onze vereniging TWV heeft zich ontwikkeld vanuit een rustig kanaal in een tijd dat mensen weinig vrije tijd hadden. Er waren in het kanaal kleine ligplaatsen voor kleine boten. Er werd gezeild en zeilles gegeven en natuurlijk ook de kanoërs waren al actief. In de loop der jaren werd het zeilen door de scheepvaart onmogelijk.

De boten van de pleziervaart werden groter. Door de gemeente Hengelo is een haven aangelegd, die aan het eind van de tachtiger jaren in exploitatie is gegeven aan TWV. Tegelijkertijd is de haven vergroot om plaats te kunnen bieden aan grotere schepen. Daarnaast is onze kano afdeling sterk gegroeid en behoort inmiddels tot een van de grotere van Nederland.

Word lid!

..van de leukste en sportiefste vereniging van Twente!

Website Security Test