Jaarverslag WSV Overijssel

Het regioteam Overijssel dient de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden. Prioriteit is de bereikbaarheid via het water en de veiligheid op het water. Nauwgezet worden de ontwikkelingen gevolgd, wordt er deelgenomen aan de georganiseerde overleggen en geven ze hun zienswijze op de situatie weer. De gebeurtenissen in de regio worden waar nodig met andere regio’s gedeeld en afgestemd. Het jaarverslag laat zien waar regioteam Overijssel in 2017 mee bezig is geweest.

Het jaarverslag is te downloaden via de volgende link: http://www.watersportverbond.nl/media/7321/jaarverslag-regioteam-overijssel-2017.pdf